วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการพิมพ์ภาษาจีน

หลายคนคงสงสัยว่าคนที่ไม่ได้เรียนพินอินหรือจู้อินในภาษาจีนกลางอย่างคนฮ่องกงนั้นพิมพ์ภาษาจีนได้ยังไง

Input ที่คนฮ่องกงนิยมใช้กันก็คือ ChangJie (倉頡) กับ Quick ChangJie (速成) (บางคนจะใช้ 九方 , Jyutping หรือ Cantonese Input ซึ่งเป็น Software ที่ต้องดาวน์โหลดหรือเสียเงินซื้อมาติดตั้ง) เพราะระบบการเรียนภาษาจีนในฮ่องกงใช้เสียงอ่านกวางตุ้งในการสอน

ChangJie และ Quick ChangJie มีต้นกำเนิดมาจากไต้หวัน พิมพ์ตัวเต็มและตัวย่อก็ได้ พิมพ์ตัวอักษรเฉพาะในภาษากวางตุ้งก็ไ้ด้

ซึ่งมีอยู่แล้วใน Window XP ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มแต่อย่างใด

โดยการที่จะพิมพ์ได้นั้นก็ต้องรู้ว่าอักษรตัวนั้นเขียนยังไง มีรูปร่างหน้าตายังไง แต่ไม่จำเป็นต้องรู้เสียงอ่านของมัน

การติดตั้ง Quick ChangJie (速成)

สำหรับวิธีการติดตั้งก็เปิด Control Panel ==> Regionl and Language Options ==> Languages ==> Details ==> Settings ==> Add ==> ตรง input languages เลือก Chinese(Taiwan) ==> ตรง Keyboard layout/IME เลือก Chinese(Traditional) - Quick ChangJieหลังจากติดแล้วเวลาเลือกใช้ input นี้ตรง taskbar ก็จะเป็นรูปไอคอนแบบนี้เวลาใช้ก็จะมีไอคอนแบบนี้โผล่ขึ้นมาบน Desktopเวลาพิมพ์ก็พิมพ์ตามหลัก ChangJie แต่จะพิมพ์แค่ code ตัวหน้าสุดและ code ตัวหลังสุดcode ตัวหน้าและตัวหลังก็จะมาจากปู้โส่วนั่นเอง ถ้าใครได้เรียนการเขียนอักษรจีนตามหลักปู้โส่วแล้วล่ะก็ ถือว่าค่อนข้างง่ายในการมาทำความเข้าใจหลักการพิมพ์ ChangJieการเซ็ตค่าอื่นๆ

ให้คลิกขวาที่ไอคอนที่มุมซ้ายของจอภาพ螢幕小鍵盤(S)
เลือกเพื่อโชว์แป้นคีย์บอร์ด ChangJie ที่มุมขวาของจอ

符號(Y)
เลือกเพื่อโชว์แป้นคีย์บอร์ดและพิมพ์เครื่องหมายต่างๆ

內容(R)
เลือกเพื่อเซ็ตค่าต่างๆ ดังภาพ不使用浮動組字視窗(U)
เลือกเพื่อให้เวลาพิมพ์ไม่แสดงกรอบด้านล่างเหมือนภาพบน แต่จะไปแสดงที่มุมซ้ายของจอคอมพิวเตอร์แทน
ไม่เลือกเพื่อให้แสดงลิสต์ด้านล่างเหมือนภาพบน

只顯示BIG5字集(B)
เลือกเพื่อให้แสดงลิสต์เฉพาะฟอนท์ BIG5 (อักษรตัวเต็ม)
ไม่เลือกเพื่อให้แสดงทั้งหมด (อักษรตัวเต็ม+ตัวย่อ+อักษรเฉพาะในภาษากวางตุ้ง)

相關字詞功能(P)
เลือกเพื่อให้แสดงตัวที่ผสมได้กับตัวที่พิมพ์ เช่น พิมพ์ ก็จะขึ้น 過 , 是 , 能 , 少 , 會 ฯลฯ มาให้เลือก
ไม่เลือกเพื่อไม่ให้แสดงอะไร (จะพิมพ์เองว่างั้นเถอะ )

หลักการพิมพ์ ChangJie (倉頡) และ Quick ChangJie (速成)

Quick ChangJie ก็คือ ChangJie แบบง่าย เพียงแค่รู้เส้นแรกกับเส้นสุดท้ายของตัวอักษรก็พิมพ์ได้แล้ว ส่วน ChangJie ต้องพิมพ์โคดทั้งหมดซึ่งมีตั้งแต่ ตัวเดียวไปจนถึง 5 ตัว ทั้งยังสามารถพิมพ์ตัวอักษรเฉพาะในภาษากวางตุ้งได้อีกด้วย ซึ่งการพิมพ์แบบอื่นๆ จะไม่สามารถพิมพ์ได้หมดทุกตัว

ผัง Keyboard ของ ChangJieอักษรที่ปรากฏบนแป้นด้านบนรวมเรียกว่า 倉頡字母 มีทั้งหมด 24 ตัว ถ้ากดครั้งเดียวก็จะได้ัอักษรตามนี้ทั้งหมด

นอกจาก 倉頡字母 แ้ล้วยังมี 輔助字形 อีกประมาณ 80 กว่าตัว

輔助字形 เริ่มแรกอาจจะจำยากสักหน่อยแต่ว่าถ้ารู้หลักของปู้โส่วก็จะทำให้จำได้ไม่ยากเลย เพราะมันแบ่งตามหลักปู้โส่ว

ข้างล่างนี่เป็นผังคีย์บอร์ดที่แสดงทั้ง 倉頡字母 และ 輔助字形 ที่เราทำขึ้นมาเอง เอาไว้แปะหน้าคอมในช่วงที่ฝึกพิมพ์ใหม่ๆ ใครสนใจฝึกพิมพ์ก็เซฟเอาไปใช้กันได้เลย

คลิกเพื่อดูำำภาพใหญ่ตัวอย่างการพิมพ์

จะเห็นว่าเส้นแรกคือ ซึ่งจะตรงกับแป้น H
เส้นสุดท้ายคือ ซึ่งจะตรงกับแป้น I
เราก็กดสองตัวนี้ คือ HI แล้วลิสต์ก็จะขึ้นมาให้เลือก สำหรับ อยู่ลำดับที่ 7 เราก็กดเลข 7 ก็จะได้ตัว ออกมาแล้ว
(Quick ChangJie: HI 竹 戈 , ChangJie: HQI 竹 手 戈)

จะเห็นว่าเส้นแรกคือ ซึ่งจะตรงกับแป้น O
เส้นสุดท้ายคือ ซึ่งจะตรงกับแป้น F
เราก็กดสองตัวนี้คือ OF แล้วลิสต์ก็จะขึ้นมาให้เลือก สำหรับ 你 อยู่ลำดับที่ 2 เราก็กดเลข 2 ก็จะได้ตัว 你 ออกมาแล้ว
(Quick ChangJie: OF 人 火 , ChangJie: ONF 人 弓 火)

จะเห็นว่าเส้นแรกคือ ซึ่งจะตรงกับแป้น A
เส้นสุดท้ายคือ ซึ่งจะตรงกับแป้น O
เราก็กดสองตัวนี้คือ AO แล้วลิสต์ก็จะขึ้นมาให้เลือก สำหรับ อยู่ลำดับที่ 1 เราก็กดเลข 1 (หรือถ้ามีตัวอักษรตัวต่อไปที่จะพิมพ์ พอกด AO เสร็จก็พิมพ์ตัวอักษรต่อไปได้เลย ก็จะไม่เสียเวลาเลือกเลข 1) ก็จะได้ตัว ออกมาแล้ว
(Quick ChangJie: AO 日 人 , ChangJie: AMYO 日 一 卜 人)

สำหรับตัวอักษรที่ไม่ขึ้นใน 9 ตัวแรกก็ให้กด space bar หาไปเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ตัวที่พิมพ์บ่อยๆ ก็จะอยู่ใน 9 ตัวแรกอยู่แล้ว

NOTE: สำหรับการพิมพ์แบบ ChangJie ซึ่งใช้โคดเต็มในการพิมพ์จะมีรายละเอียดปลีกย่อย ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมจากเวบ
http://www.ied.edu.hk/cj/note_gm.htm (ภาษาจีน) และ
http://www.cocoanutstech.com/cang_jie/www.cjmember.com/the_cj_method.htm
 (ภาษาอังกฤษ)

การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอนของจีนจะแตกต่างจากของไทยและอังกฤษที่เราเคยใช้ๆ กัน จะยกตัวอย่างตัวที่ใช้บ่อยๆ

- ใช้เวลาจบประโยค ZD (ChangJie: ZXAD)

- ใช้คั่นประโยค ZN (ChangJie: ZXAN)

- ใช้คั่นคำสั้นๆ ZC (ChangJie: ZXAC)

- ใช้เิริ่มคำพูด ZT (ChangJie: ZXCT)

 - ใช้ปิดคำพูด ZU (ChangJie: ZXCU)

ตัวอย่างการพิมพ์เป็นประโยค

我是泰國人,我喜歡學中文。
HI AO QE WM O  ZB HI GR TO HD L YK ZD (Quick ChangJie)
HQI AMYO QKE WIRM O ZXAB HQI GRTR TGNO HBND L YK ZXAD (ChangJie)

我係大學生﹐我住喺香港。
HI OF K HD HM ZB HI OG RF HA EU (Quick ChangJie)
HQI OHVF K HBND HQM ZXAB HQI OYG ROHF HDA ETCU ZXAD (ChangJie)

呢本書唔係我嘅﹐係佢哋嘅。
RP DM LA RR OF HI RU ZB OF OS RD RU (Quick ChangJie)
RSP DM LGA RMMR OHVF HQI RHPU ZXAB OHVF OSS RGPD RHPU ZXAD (ChangJie)

ข้อดี-ข้อเสียของ ChangJie

ข้อดี
1.ถ้าฝึกจนคล่องแล้วจะสามารถพิมพ์ได้เร็วจนถึง 100-120 คำ่ต่อนาที
2.เป็นการฝึกจำลักษณะของตัวอักษรไปในตัว ช่วยให้เข้าใจหลักการเขียนตัวอักษรมากขึ้น
3.จำเสียงอ่านไม่ได้ก็ัยังพิมพ์ได้ สามารถพิมพ์ตัวอักษรที่ยังไม่เคยศึกษามาก่อนได้ทุกตัว
4.พิมพ์ตัวย่อ-ตัวเต็ม-ตัวอักษรเฉพาะ-รวมไปถึงตัวอักษรภาษาจีนกวางตุ้งได้

ข้อเสีย
1.เมื่อเริ่มฝึกใหม่ๆ จะรู้สึกว่ายาก พิมพ์ได้ช้าและเลิกฝึกไปซะก่อน

ใครสนใจก็เอาไปลองฝึกพิมพ์กันดูจ้า ไม่ยากอย่างที่คิด

Comment

Comment:

Tweet

chinesebig smile

#8 By มาวิน (124.120.238.200) on 2012-01-28 19:26

อยากให้มีการติดตั้ง (Quick ChangJie) ของโปรแกรม Windows 7 big smile

#7 By taiguoren (61.90.93.61) on 2011-09-16 16:08

มันมีพิมพ์เรียงขีดด้วยเหรอนี่
sad smile

#6 By HILTER on 2010-07-29 23:22

เพิ่งรู้ว่ามีการพิมพ์ภาษาจีนที่กีและสนุกแบบนี้ด้วย ดูแล้วถ้าพิมพ์จนคล่องคงสนุกในการใช้งานน่ะค่ะ ส่วนตัวเมย์ตอนี้ใช้การพิมพ์แบบพินอินค่ะ ใช้Chinese PRC เนื่องจากเรียนตัวย่อมา big smile big smile
เอนทรี่นี้มีประโยชน์มากมาย cry
ไม่ต้องไปค้นเน็ตเพื่อหาตัวอักษรแว้ว~

#3 By tikyon on 2008-05-26 04:04

อยากเรียนจังเลยอ่ะ บอกข่าวกันบ้างเมื่อไหร่เขาเรียน

#2 By อ๋อง (202.143.158.214) on 2008-04-18 13:35

อยากเรียนจังเลยอ่ะ บอกข่าวกันบ้างเมื่อไหร่เขาเรียน

#1 By อ๋อ (202.143.158.214) on 2008-04-18 13:35